Denný prázdninový tábor

Zábava celé letné prázdniny. 

Zábava pre deti od 2.5 do 6 rokov

Šport, hry, tvorivé dielničky, súťaže, piknik, tanec, spev, vodné aktivity

Celé leto 03.07. – 25.08.2023

Týždenné turnusy

Počas letného obdobia trieda levíčatá – jasle budú pokračovať bez zmeny.

Triedy zajačikovia a dráčikovi nebudú pokračovať ako škôlka podľa výchovno-vzdelávacieho programu,
ale zmenia sa na prázdninový tábor.

Tábor je určený pre deti od 2.5-6 rokov s týždennými témami a celkami zamerané na šport, hry, tvorivé dielničky, súťaže, piknik, tanec, spev, vodné aktivity atď.

Turnusy:

  1. TURNUS: 03.07. – 07.07.2023
  2. TURNUS: 10.07. – 14.07.2023
  3. TURNUS: 17.07. – 21.07.2023
  4. TURNUS: 24.07. – 28.07.2023
  5. TURNUS: 31.07. – 04.08.2023
  6. TURNUS: 07.08. – 11.08.2023
  7. TURNUS: 14.08. – 18.08.2023
  8. TURNUS: 21.08. – 25.08.2023

CENNÍK

Kompletný cenník.

Pozrite si náš cenník a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Vek: 2.5 roka – 6 rokov

Celodenný pobyt

7:00-17:00 hod
max 10 hod/denne 

Desiata, obed, olovrant v cene

Poldenný pobyt A

7:00-12:00 hod
max 5 hod/denne

Desiata, obed v cene

Poldenný pobyt B

13:00-17:00 hod
max 4 hod/denne

Olovrant v cene

1 týždeň (5 dní)

105 €
21 €/deň

85 €
17 €/deň

70 €
14 €/deň

2 týždne (10 dní)

190 €
19 €/deň

150 €
15 €/deň

120 €
12 €/deň

4 týždne (20 dní) = 4 turnusy* (môžu byt náhodné, nie po sebe)

350 €
17.5 €/deň

280 €
14 €/deň

220 €
11 €/deň