RIADITEĽKA SMŠ A JASLÍ

Mgr. Zuzana Šramková Mináriková

Vzdelanie

VŠ: Pedagogická fakulta, 2.stupeň, v Nitre, odbor: Anglický jazyk a literatúra + psychológia, odbor učiteľstvo + tlmočníctvo a prekladateľstvo v anglickom jazyku, ukončené magisterské štúdium v roku 2000.

Anglické certifikáty a kurzy
 • Cache level 5 Diploma in Leadership for Health and Social Care and Children and Young People’s Services (England) (2014) – na vykonávanie funkcie riaditeľky predškolského zariadenia podľa anglických predpisov
 • NCFE Cache level 3 Certificate in Assessing Vocational Achievements (2016) – na vykonávanie lektorky a školenia učiteľov predškolského vzdelávania podľa anglických predpisov
 • Certificate in Operations Management (2018) – riadenie podnikov
 • Certificate in Women’s Leadership Development Programme (2018) – ženy v pozícii lídra
 • Certificate in Finance for Non-Finance Managers (2019) – finančníctvo
 • Certificate in UAE Labour Law (2019) HR related – zákonník práce pre Spojené arabské emiráty
 • Certificate in Maximal Leader (2021) HR related- líder a jeho maximálna schopnosť
 • 1st Aid training (2021) – poskytnutie prvej pomoci zamerané na malé deti
 • EYFS training – rôzne semináre na anglický výchovno-vzdelávací program EYFS
Pracovné skúsenosti
 • Základná škola, Mojmírovce: 1996-1998 – učiteľka anglického jazyka pre 5-8 ročník
 • Súkromná jazyková škola, Nitra: 1999-2000 – lektorka angličtiny
 • Denné centrum pre postihnuté deti (DUBAI CENTRE FOR SPECIAL NEEDS), Dubaj: 2001-2002 – triedna učiteľka, angličtina – pre pre vekovú kategóriu 4-7 rokov
 • Gymnázium, Partizánske: 2003 – 6 mesiacov – lektorka angličtiny
 • Britská škola (SHARJAH BRITISH SCHOOL), Sharjah: 2003-2006 – triedna učiteľka pre 2.ročník, učiteľka zemepisu pre 3-7 ročník
 • Americká škola (PHILADELPHIA PRIVATE SCHOOL)
 • Dubaj: 2006-2008 – vedúca školy, učiteľka psychólogie pre stredné školy
 • Jasle a škôlka (CHILDREN`S OASIS NURSERY), Dubaj: 2008-2011 – učiteľka v anglickej škôlke s EYFS
 • Škôlka (THE CHILDREN`S GARDEN), Dubaj: 2011-2012 – triedna učiteľka pre vekovú kategóriu 4-5 rokov
 • Riaditeľka škôlky (THE CHILDREN`S GARDEN), Dubaj: 2012 – 2015, 32 zamestnancov, 220 detí, 16 tried
 • Rôzne pozície – výkonný riaditeľ, riaditeľ všetkých prevádzok, riaditeľka personálneho oddelenia vzdelávacieho programu – Sieť jaslí a škôlok (The Blossom Nursery, Babilou) Dubaj, Abu Dhabi:
  2015/apríl – 2022 – sieť 23 škôlok, 500 a viac zamestnancov, 1800 a viac detí
 • Externý konzultant pre Blossom by Babilou, Dubaj – od apríla 2022 až doteraz