Súkromné jasle a materská škola Blooming Kids

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Súkromné jasle a materská škola Blooming Kids je založené občianskym združením, ktorého predsedníčkou je Mgr. Zuzana Šramková Mináriková a prevádzkuje detské jasle a materskú škôlku.

Cieľom detského centra je:

 1. podporiť a rozvíjať aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy, kultúrno-spoločenských a športových činností pre rodiny s deťmi, 
 2. vytvoriť bezpečné, nestresové, zdravé, hygienicky nezávadné a esteticky príťažlivé prostredie pre deti vo veku od 0 do 6 rokov, kde sa budú uskutočňovať aktivity zamerané na rozvoj ich osobností,
 3. umožniť neformálne stretnutia rodičov, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev, poskytnúť spoločenstvo, solidaritu a otvorenosť všetkým generáciám,
 4. zabezpečiť starostlivosť o deti podľa dohodnutých pravidiel, vrátane ich správneho stravovania,
 5. vytvoriť priestor pre výchovu, vzdelávanie, poznávanie, komunikáciu, pohyb, umenie a výskum, ako je napríklad škôlka, jasle, škola, lýceum, tvorivá či výskumná dielňa alebo miesto umenia a pohybu,
 6. na dosiahnutie svojho cieľa uskutočňovať i nasledovné aktivity:
  1. vedenie a sprostredkovanie táborov, sedení, rôznych krúžkov pre deti, organizovanie bazárov detského a materského oblečenia, materských potrieb a detských hračiek,
  2. vybudovanie moderného, hygienicky nezávadného detského ihriska,
  3. zriadenie kvalitnej internetovej stránky s prístupom pre verejnosť, členov i sympatizantov, organizovanie kultúrnych a športových podujatí, spoločných výletov, exkurzií a táborov,
  4. organizovanie odborných seminárov, prednášok, kurzov a tvorivých dielní, poradenskú činnosť, pri výchove a zabezpečení starostlivosti o deti –  spolupráca s rodinou, lekárom a psychológom,
  5. organizovanie detských čajových večierkov, osláv a posedení ako prostriedku spoločenského kontaktu detí, rodičov a ostatnej verejnosti.

2% z dane

Podporte nás.

Aj vy môžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a vybavenie centra darovaním 2% z dane: Postup k darovaniu 2% z dane TU. Vaše 2 % pre naše centrum znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní denných aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Ďakujeme.

Je potrebné vyplniť tlačivo – vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby a doložiť aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Tlačivá na darovanie 2 % si môžete vyzdvihnúť osobne na recepcii alebo stiahnuť nižšie. Vyplnené tlačivá môžete zaslať e-mailom alebo odovzdať na recepcii.