BLOG

Novinky zo sveta Blooming Kids!

Prečítajte si, čo je nové. Aktuality, správy, podujatia, u nás je vždy živo.

maľovanie montessori materská škola

Viete, čím všetkým sa dá maľovať?

Detská kreativita je schopnosť detí vytvárať nové nápady, riešiť problémy, vyjadrovať sa a premýšľať kreatívne. Je to dôležitý aspekt celkového rozvoja dieťaťa už v jasliach. Rozvoj kreativity […]

Prečítajte si viac
pieskovisko

Pieskovisko

Pieskovisko posilňuje a rozvíja 3 kľúčové zmyslové oblasti – hmat, vestibulárny a proprioceptívny zmysel. Posilňuje svaly, imunitu a fyzickú zdatnosť. Rozvíja hrubú a jemnú motoriku, koordináciu […]

Prečítajte si viac
bicykle a štvorkolky

Bicykle a štvorkolky

Bicykle a štvorkolky predstavujú aktivitu, ktorá stimuluje neuróny a zlepšuje výživu mozgu. Rozvíja jemnú a hrubú motoriku, súťaživosť, koordináciu a orientáciu v priestore, rovnováhu, povedomie detí, […]

Prečítajte si viac
prekážková dráha

Prekážková dráha

Prekážková dráha motivuje k aktivite, posilňuje svaly a fyzickú zdatnosť, koordináciu, rovnováhu a synchronizáciu rôznych častí tela. Rozvíja motorické a sociálne zručnosti. Posilňuje pamäť, schopnosť riešiť […]

Prečítajte si viac