Denný prázdninový tábor celé leto!

Zábava celé letné prázdniny od 03.07. – 25.08.2023, týždenné turnusy.

Zápis 2023 / 2024

Zápis do Súkromných jasiel s materskou školou Blooming Kids prebieha počas celého roka, v prípade voľných miest nástup je možný kedykoľvek počas roka.

Návšteva nášho centra/osobné stretnutie – len po telefonickom alebo písomnom dohovore

Postup pri registrácii
  1. Vyplňte registračný dokument
  2. Nasledovať bude spätné potvrdenie o prijatí / neprijatí, príp. iných možnostiach pre vaše dieťa
  3. V prípade prijatia odošlite záväznú registráciu – uhradenie registračného (rezervačného) poplatku 250 € do 3 dní od prijatia potvrdenia o prijatí dieťaťa.

Zápis 2024 / 2025

Postup pri registrácií ostáva rovnaký, použite však aktualizované dokumenty a pozrite si aj aktuálny cenník.

Adaptácia dieťaťa

  • Predadaptačný proces – neformálne stretnutie s triednou učiteľkou. Tento proces slúži na výmenu informácií ešte pred nástupom.
  • Adaptačný proces – individuálne vytvorený na mieru potrieb každého dieťaťa, dĺžka a čas na základe dohody. V tomto čase prebieha orientácia, sebaprezentovanie, prispôsobenie sa pravidlám a režimu centra, akceptácia.
  • Postadaptačný proces – pravidelná komunikácia s rodičmi – osobne a cez web registráciu rodiča, kde získa týždenný prehľad o aktivitách týždňa s obrázkovou dokumentáciou.