Zápis 2022 / 2023

Zápis do detského centra prebieha počas celého roka, v prípade voľných miest nástup je možný kedykoľvek počas roka.

Návšteva nášho centra/osobné stretnutie – len po telefonickom alebo písomnom dohovore 

Postup pri registrácii
  1. Vyplňte registračný dokument – žiadosť o prijatie dieťaťa do Detského centra Blooming Kids (PDF dokument stiahnite tu), ktorú pošlete na našu emailovú adresu info@bloomingkids.sk alebo donesiete osobne.
  2. Nasledovať bude spätné potvrdenie o prijatí / neprijatí, príp. iných možnostiach pre vaše dieťa
  3. V prípade prijatia odošlite záväznú registráciu – uhradenie registračného (rezervačného) poplatku 250 € do 3 dní od prijatia potvrdenia o prijatí dieťaťa.
  4. Odošlite ostatné dokumenty potrebné k nástupu.
  5. Prvá úhrada poplatku za pobyt v centre musí prísť najneskôr do dňa predchádzajúceho pred nástupom na adaptáciu.

Adaptácia dieťaťa

  • Predadaptačný proces – neformálne stretnutie s triednou učiteľkou. Tento proces slúži na výmenu informácií ešte pred nástupom.
  • Adaptačný proces – individuálne vytvorený na mieru potrieb každého dieťaťa, dĺžka a čas na základe dohody. V tomto čase prebieha orientácia, sebaprezentovanie, prispôsobenie sa pravidlám a režimu centra, akceptácia.
  • Postadaptačný proces – pravidelná komunikácia s rodičmi – osobne a cez web registráciu rodiča, kde získa týždenný prehľad o aktivitách týždňa s obrázkovou dokumentáciou.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z. zákona č.347/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa.

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa (je osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, ďalej len zákonný zástupca) si môže uplatniť nárok na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa do 3 rokov dieťaťa.

Štát poskytuje príspevok rodičom alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa a úhradu za starostlivosť o dieťa. Nárok si môže uplatniť rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje a zabezpečuje starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov pomocou poskytovateľa (fyzickej alebo právnickej osoby na túto činnosť určenej) na území SR.

Aká je výška príspevku na starostlivosť o dieťa?

Výška príspevku nie je v tomto prípade fixná a rovnaká. Závisí to od toho, koľko vás stoja výdavky na starostlivosť o dieťa. Najviac môžete mesačne od štátu dostať 280 eur. Túto sumu však dostanete len v prípade, ak sa o dieťa stará neštátne zariadenie. 

Ak však starostlivosť poskytuje materská škôlka alebo iné školské zariadenie, v tom prípade dostanete najviac 80 eur. Pokiaľ sa o dieťa stará len iná fyzická osoba, teda starí rodičia alebo niekto z vašich blízkych, vtedy môžete dostať iba 41,10 eur mesačne.

Pokiaľ je výška príspevku fixná na každý mesiac, vypláca sa v tejto sume. No ak ste dohodnutí len na určitý počet dní, vypočítava sa podľa dennej sadzby. Najviac vám môžu vyplatiť 20 dní do mesiaca, čo zodpovedá počtu pracovných dní.

Naraz poberať rodičovský príspevok, aj príspevok na starostlivosť o dieťa nie je možno kombinovať. To sa zároveň týka všetkých podobných príspevkov, ktoré boli vyplácané v tomto období.

Plné znenie zákona, si môžete stiahnuť TU: http://www.jaslecajkovskeho.sk/wp-content/uploads/2016/07/Zbierka-z%C3%A1kon-%C4%8D.347-z-r.-2015.pdf

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny: www.upsvr.gov.sk

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/prispevok-na-starostlivost-o-dieta-1.html?page_id=712082