Uncategorized

30 augusta, 2023

Týchto 7 výhod bicyklovania pre deti musíte poznať

Detstvo je obdobím objavovania, učenia sa a pohybu. Bicyklovanie je jednou z aktivít, ktoré ponúkajú nielen zábavu, ale aj mnoho výhod pre deti v predškolskom veku. […]
26 júla, 2023

Viete, prečo sa deti tak radi hrajú s pieskom?

Piesok a pieskovisko sú pre deti jednou z najobľúbenejších činností a hier, ktoré im ponúkajú ihriská, materská škola, či jasle. S radosťou sa do neho ponárajú, hrajú sa, budujú […]
23 júna, 2023

Viete, ako sa deti do 6 rokov učia cudzí jazyk?

Samotný proces učenia sa cudzieho jazyka môže byť pre deti veľmi zábavný a prirodzený. Pomôcť im v tom môže aj vhodne zvolená materská škola alebo jasle. Je […]
6 júna, 2023

Pieskovisko

Pieskovisko posilňuje a rozvíja 3 kľúčové zmyslové oblasti – hmat, vestibulárny a proprioceptívny zmysel. Posilňuje svaly, imunitu a fyzickú zdatnosť. Rozvíja hrubú a jemnú motoriku, koordináciu […]
6 júna, 2023

Bicykle a štvorkolky

Bicykle a štvorkolky predstavujú aktivitu, ktorá stimuluje neuróny a zlepšuje výživu mozgu. Rozvíja jemnú a hrubú motoriku, súťaživosť, koordináciu a orientáciu v priestore, rovnováhu, povedomie detí, […]
6 júna, 2023

Prekážková dráha

Prekážková dráha motivuje k aktivite, posilňuje svaly a fyzickú zdatnosť, koordináciu, rovnováhu a synchronizáciu rôznych častí tela. Rozvíja motorické a sociálne zručnosti. Posilňuje pamäť, schopnosť riešiť […]
6 júna, 2023

Kútik pre najmenších

Kútik pre najmenších poskytuje príležitosť objavovať a skúmať prírodu a okolie napr. cez zašpinenie sa. Podporuje fyzickú aktivitu a testuje fyzické limity. Rozvíja jemnú a hrubú […]
6 júna, 2023

Hrad Jungle Gym

Hrad Jungle Gym rozvíja fyzickú zdatnosť, motoriku, koordináciu, fantáziu, spolupatričnosť a vzájomnú spoluprácu. Podporuje odvahu a nebojácnosť, testuje hranice bezpečnosti a vlastné limity, ktoré posúva vpred. […]
30 mája, 2023

Ako funguje dvojjazyčný mozog?

Dvojjazyčný mozog je schopný efektívne spracovávať a používať dva jazyky súčasne. Takýto mozgový mechanizmus je pritom najviac využívaný a rozvíjaný najmä u detí. Výskumy totiž ukazujú, […]